Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Bokslutskommuniké Maj 2011 – April 2012

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutkommuniké för perioden Maj 2011 - April 2012 och redovisar fortsatt kraftig tillväxt och ett positivt rörelseresultat för året.

Stockholm, Sverige, 2012-06-28 08:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --


MAJ 2011 –  APRIL 2012 (12 MÅN)

 •  Intäkterna ökade med 140 % (141 % i lokal valuta) och uppgick till 53,6 MSEK (23,9 MSEK)
 •  Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 2,5 MSEK (- 7,3 MSEK)
 •  Resultat efter skatt uppgick till - 1,2 MSEK (-7,5 MSEK)
 •  Bruttomarginalen uppgick till 39 % (44 %)


HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Avtal tecknas med Thai Airways i juni 2011 om försäljning av Jays produkter i katalog och in-flight
 • Avtal tecknas i augusti 2011 med elektronikkedjan Best Buy avseende distribution i Kanada
 • Jays tecknar i augusti avtal med amerikanska Walmart, en av världens största detaljistkedjor, för distribution i initialt 802 butiker i USA fr.o.m. november 2011
 • Jays utvidgar produktportföljen inom Mobile Music och lanserar a-JAYS One+ för Android
 • Jays lanserar t-JAYS Four för iPhone och pressar gränserna ytterligare inom Mobile Music
 • Avtal tecknas i oktober 2011 med telekomoperatören Telenor avseende distribution i Telenors samtliga butiker i Sverige
 • Avtal tecknas i november med Phone House avseende distribution i samtliga butiker
 • Jays företrädesemission avslutas framgångsrikt i november och övertecknas till 120 %, vilket tillför bolaget 12,4 MSEK före emissionskostnader
 • Jays aktie listas på NASDAQ OMX First North i december 2011 (tidigare listad på AktieTorget)
 • Jays offentliggör samarbete med Samsung i januari 2012

 

FEBRUARI –  APRIL 2012 (3 MÅN)

 • Intäkterna ökade med 127 % (115 % i lokal valuta) och uppgick till 15,2 MSEK (7,7 MSEK)
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1,0 MSEK (- 1,0 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (- 1,2 MSEK)
 • Bruttomarginalen uppgick till 42 % (42 %)

 

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Jays produkter listas hos elektronikkedjan FNAC i Frankrike i april 2012
 • Jays teckningsoptioner TO2 tecknas till 98 % i april 2012 och tillför bolaget 11,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden inbetalas i maj 2012.

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Jays tecknar avtal med polska Horn Distribution i juni
 • JAYS Web Store lanseras i juni
 • Jays tecknar exklusivt avtal med Frequency Telecom för UK i juni

  

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR:

”Året 2011/2012 har varit ett intensivt och framgångsrikt år. Vi har ökat vår omsättning med 140 % och kunnat se en stark tillväxt på samtliga marknader. Därtill har vi för första gången genererat ett positivt rörelseresultat på årsbasis. Vi har fortsatt att satsa på vårt koncept Mobile Music och förstärkt detta med ytterligare två modeller som mottagits mycket väl av både marknaden och media. Året har kantats av många starka omdömen och utmärkelser i ledande internationella media där exponeringen nu tar sig nu uttryck i nya segment - som mode och design.

Året som gått har skapat en god grund för Bolagets fortsatta erövringar. Under hösten 2011 genomförde Bolaget en nyemission med företräde för våra aktieägare i syfte att förbättra likviditeten och säkrade därmed en finansiering som möjliggör vår fortsatta expansion. Nu blickar vi framåt med fullt fokus på att förfina vår distribution och komma ut i rätt kanaler, fortsätta att stärka vårt varumärke och naturligtvis satsa på det som ligger oss närmast om hjärtat – produktutvecklingen. Vi är övertygade om att vår passion, innovationskraft och respekt för användaren kommer att ta oss avsevärt längre och befästa Jays position inom Mobile Music på den globala arenan.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Attachments