Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays visar kraftigt ökad vinst för andra kvartalet

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden Maj - Oktober 2012 och redovisar fortsatt stark tillväxt och ökad vinst för andra kvartalet.

Stockholm, Sverige, 2012-12-14 08:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

AUG – OKT 2012 (3 MÅN)     

 • Intäkterna ökade med 110 % (124 % i lokal valuta) och uppgick till 24,8 MSEK (11,8)
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 3,8 MSEK (0,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (- 0,3)
 • Bruttomarginalen uppgick till 39 % (40 %)

 

MAJ – OKT 2012 (6 MÅN)   

 • Intäkterna ökade med 130 % (125 % i lokal valuta) och uppgick till 45,9 MSEK (20,0)
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 7,6 MSEK (- 0,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (- 1,5)
 • Bruttomarginalen uppgick till 41 % (40 %)

 

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Jays sluter avtal med Sydkoreas största distributör SK Networks
 • Jays lanserar appen JAYS Curves
 • Jays expanderar i Norge tillsammans med 20:20 Mobile, en av Norges största distributörer inom telekom
 • Ledning och medarbetare i Jays tecknar i oktober nya aktier med stöd av teckningsoptioner

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Jays utökar sin närvaro i Asien & Stillahavsregionen med ett nytt avtal med australiensiska distributören Powermove
 • Jays sluter avtal med ledande distributör inom high-end audio, Sounders Ltd., för den italienska marknaden

  

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR:

”På senare tid har bolagets finansiella rapporter givit mig all anledning att vara nöjd över utvecklingen. Vår senaste rapport för Q1 2012 överträffade marknadens förväntningar och nu redovisar vi ett kvartal med intäkter närmare 25 MSEK. Med 130 % intäktsökning och en bruttomarginal på 41 % för verksamhetsårets första sex månader känner vi oss stolta över det vi åstadkommit, i synnerhet under rådande konjunktur. Med en nettovinst om 3,8 MSEK blir också den exponentiella effekten i Jays affär allt tydligare.

Vi ser fortsatt god genomförsäljning och ökade volymer hos befintliga distributörer, i synnerhet på den nordiska marknaden som ökat med 231 % under kvartalet, vilket även kan tillskrivas en framgångsrik lansering i Norge. Under perioden har vi också genomfört ett antal strategiska distributörsbyten på nyckelmarknader i Asien, vilket i en övergångsfas medfört utebliven försäljning men på sikt ger bolaget en betydligt bättre plattform för tillväxt”.

För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se