Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays visar positivt nettoresultat för tredje kvartalet 2012

Jays visar positivt nettoresultat för tredje kvartalet 2012Det svenska hörlursföretaget Jays AB (publ) släpper idag sin delårsrapport förperioden maj 2011 – januari 2012 och redovisar fortsatt stark tillväxt och ettpositivt nettoresultat för tredje kvartalet.November 2011 – Januari 2012 (3 mån) · Intäkterna ökade med 161 % (165 % i lokal valuta) och uppgick till 18,4 MSEK(7,1) · Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 0,3 MSEK (- 3,0) · Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (- 3,0)Maj 2011 – Januari 2012 (9 mån) · Intäkterna ökade med 137 % (152 % i lokal valuta) och uppgick till 38,4 MSEK(16,2) · Rörelseresultat (EBITA) uppgick till - 0,5 MSEK (- 6,2) · Resultat efter skatt uppgick till - 1,4 MSEK (- 6,3)Händelser under tredje kvartalet · Jays produkter introduceras i november hos Tesco i Storbritannien · Avtal tecknas i november med Phone House avseende distribution i samtligabutiker · Jays företrädesemission avslutas framgångsrikt i november och övertecknastill 120 % · Jays aktie listas på NASDAQ OMX First North i december 2011 (tidigarenoterad på AktieTorget) · Jays offentliggör samarbete med Samsung i januari 2012VD Rune Torbjörnsen kommenterar:”Vi fortsätter vår expansion på samtliga marknader, i synnerhet på Asienstillväxtmarknader där vi framgångsrikt lyckats etablera Jays varumärke vilketresulterat i samarbeten med bl.a Samsung. På hemmamarknaden har vi tagit enstark position inom telekomsektorn och under kvartalet har Jays produkter varitbästsäljare hos bl.a. Telia, Telenor och Phone House. På den finansiellahorisonten har vi ett första kvartal med positivt nettoresultat i ryggen och våraktie handlas numera på NASDAQ OMX First North, där vi tydligt märker ett ökatintresse för det vi gör.”Läs hela rapporten på www.jays.seFör mer information, vänligen kontakta:Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)Mobil: +46 (0)733-730 770E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Attachments