Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) Bokslutskommuniké Maj 2012 – April 2013

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för perioden Maj 2012 - April 2013 och redovisar ett framgångsår med god tillväxt och lönsamhet.

Stockholm, Sverige, 2013-06-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  


MAJ 2012 – APRIL 2013 (12 MÅN)

• Intäkterna ökade med 57 % (59 % i lokal valuta) och uppgick till 83,9 MSEK (53,6)

• Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 10,4 MSEK (- 0,1)

• Resultat efter skatt uppgick till 9,1 MSEK (- 1,2)

• Bruttomarginalen uppgick till 40 % (39 %)


FEBRUARI – APRIL 2013 (3 MÅN)

• Intäkterna ökade med 12 % (16 % i lokal valuta) och uppgick till 17,0 MSEK (15,2)

• Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1,0 MSEK (0,4)

• Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (0,2)

• Bruttomarginalen uppgick till 39 % (42 %)


HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Jays tecknar avtal med polska Horn Distribution

• JAYS Web Store lanseras

• Jays tecknar avtal med Frequency Telecom för UK

• Jays sluter avtal med Sydkoreas största distributör SK Networks

• Jays lanserar appen JAYS Curves som förstärker ljudupplevelsen för t-JAYS Four

• Jays expanderar sitt koncept med Mobile Music i Norge tillsammans 20:20 Mobile, en av Nordens största distributörer inom telekom

• Ledning och medarbetare i Jays tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

• Jays tecknar avtal med den australiensiska distributören Powermove

• Jays sluter avtal med ledande distributör inom high-end audio, Sounders Ltd, för den italienska marknaden

• Jays stärker sin position i Taiwan och sluter avtal med telekomdistributören E-Sentra

• Jays sluter avtal med Carphone Warehouse för Storbritannien


HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

• Inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat under kvartalet


HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Jays lanserar nya produktserien a-JAYS Five med ett nytt koncept; Världens första hörlur i tre versioner för iOS, Windows och Android

• Jays expanderar i Norden och Baltikum och tecknar avtal med ledande nordiska distributören 20:20 Mobile

 

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR

– Verksamhetsåret 2012/2013 var ett mycket framgångsrikt år, inte minst ur ett finansiellt perspektiv. Med en försäljningstillväxt på 57 %, en bibehållen hög bruttomarginal i kombination med en effektiv organisation genererade Bolaget för första gången en nettovinst på årsbasis. Nettoresultatet, som förbättrades med 10,3 MSEK mot föregående år och uppgick till 9,1 MSEK för året, har också bidragit till att skapa bättre förutsättningar att driva Jays affär framåt.

Jays har ett starkt fäste på den nordiska marknaden, som ökade med hela 151 % mot föregående år. Hemmamarknaden har också betytt mycket för Bolagets resultat, då den stod för 49 % av årets omsättning, och är en fortsatt viktig referens för vår etablering på övriga marknader. Även den europeiska marknaden har ökat kraftigt, med 75 %, och utgjorde 22 % av årets försäljning.

Parallellt med ett intensivt försäljningsarbete har vi under året fokuserat på utvecklandet av nya produktserien a-JAYS Five som lanserades i maj 2013 och förväntas komma ut på marknaden under sensommaren 2013. En serie som, utöver att erbjuda oslagbar ljudkvalitet, ergonomi och design, bryter ny mark med en unik konceptlösning som täcker in de tre största operativsystemen för smartphones; iOS, Windows och Android, på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Vi avser att under innevarande verksamhetsår 2013/2014 fortsätta i samma anda och skapa stark tillväxt för Bolaget, genom både nya och befintliga produkter.


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se