Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) - Bokslutskommuniké Maj 2013 – April 2014

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret Maj 2013 - April 2014 samt kvartalet Februari - April 2014

Stockholm, Sverige, 2014-06-27 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

FEBRUARI – APRIL 2014 (3 MÅN)

 • Intäkter 21,0 MSEK (17,0)
 • Rörelseresultat (EBITA) 2,1 MSEK (1,0)
 • Resultat efter skatt 2,2 MSEK (1,0)
 • Bruttomarginal 44 % (39)

MAJ 2013 – APRIL 2014 (12 MÅN)

 • Intäkter 72,6 MSEK (83,9)
 • Rörelseresultat (EBITA) 8,1 MSEK (10,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,2 MSEK (9,1)
 • Bruttomarginal 44 % (41)

HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Nya produktserien a-JAYS Five med nytt koncept för iOS, Windows och Android (iWA) börjar levereras
 • Jays expanderar i Norden och Baltikum med 20:20 Mobile
 • Jays håller årsstämma och beslutar om nytt teckningsoptionsprogram för Jays personal
 • Jays sluter avtal med Al Fahim Avenue Group avseende distribution i Förenade Arabemiraten, Qatar, Saudiarabien, Kuwait och Bahrain
 • Jays sluter avtal med Frequency gällande distribution i Belgien, Holland och Luxemburg

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Jays hyllade modell a-JAYS Five för Windows Phone blir tillgänglig hos Microsoft Retail Stores i USA

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Jays sluter avtal med T-Mobile omfattande 3 000 butiker i USA
 • Jays sluter avtal med Mobileistic i USA

 

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR:          

- Trots att omsättningen sjönk med drygt 11 MSEK mot föregående år till följd av en svag inledning på året, så genererade vi en nettovinst på 8,2 MSEK, motsvarande 11 % nettomarginal för helåret. Med den nya serien a-JAYS Five har vi under året uppnått ökade marginaler, stärkt vår varumärkesposition och skapat nya möjligheter för Jays inom telekomsektorn internationellt. På en marknad präglad av turbulens och stark konkurrens är vi stolta över denna utveckling och med nya spännande förutsättningar för distribution, däribland två nytecknade avtal för den amerikanska marknaden och fantastiska produktlanseringar på gång ser vi mycket fram emot verksamhetsåret 2014/2015.

 

För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se