Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) - Bokslutskommuniké Maj 2014–April 2015

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret Maj 2014-April 2015 och redovisar en negativ tillväxt och förlust för helåret till följd av att ändrade inköpsmönster i Norden bidragit till kraftigt vikande försäljning de två senaste kvartalen.

Stockholm, Sverige, 2015-06-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  


Feb-April 2015 (3 mån) 
• Intäkter 8,5 MSEK (21,0)  
• Rörelseresultat (EBITA) -3,7 MSEK (2,1) 
• Resultat efter skatt -3,7 MSEK (2,2) 
• Bruttomarginal 43 % (44)     


Maj 2014-April 2015 (12 mån)
• Intäkter 54,8 MSEK (72,6) 
• Rörelseresultat (EBITA) -8,1 MSEK (8,1)
• Resultat efter skatt -8,4 MSEK (8,2)
• Bruttomarginal 43% (44)  


Händelser under året
• Samarbete inleds med T-Mobile i USA
• Avtal tecknas med Mobileistic i USA
• Jays öppnar filial i Frankrike
• Ny websida lanseras 
• Samarbete inleds med Comply Foam
• Avtal tecknas med Ascendeo i Frankrike
• Avtal tecknas med Algam i Frankrike  


Händelser under fjärde kvartalet 
• Referenshörluren q-JAYS presenteras - världens minsta in-ear-hörlur med utbytbara kablar
• Jays medverkar tillsammans med Brightstar på internationella mässan Mobile World Congress i Barcelona   


Händelser efter perioden
• Utanpåliggande hörluren u-JAYS presenteras 
• Jays offentliggör ett globalt samarbete med Brightstar Corp. - världens största distributör av telekomtillbehör
• Jays beslutar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som kommer att tillföra bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader. 
• Emissionen tecknas till 99 %    


VD Rune Torbjörnsen kommenterar: 
”De två senaste kvartalen har varit mycket svaga försäljningsmässigt vilket framför allt beror på ändrade inköpsmönster hos vår nordiske distributör i kombination med viss minskning av antalet återförsäljarkanaler. De svaga kvartalen medförde att intäkterna för helåret minskade med 24 % mot föregående år. Våra siffror har också tyngts av valutakursförluster i USD samt ökade kostnader kopplade till de nya produkter som presenterades under våren samt satsningar på vår filialverksamhet i Frankrike. Vi avser att tillsammans med vår nordiska distributör arbeta proaktivt med befintliga kanaler, samt på egen hand bearbeta nya, för att återfå stabilitet i vår nordiska affär samtidigt som vi fokuserar på att säkerställa maximal utväxling av det utökade samarbetet med Brightstar på global nivå"  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se