Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ); Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2015

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för perioden Maj-Oktober 2015 och redovisar en fortsatt stabilitet på den nordiska marknaden samtidigt som den stora andelen försäljning i SEK i kombination med rådande dollarkurs dragit ner bruttomarginalen för kvartalet.

Stockholm, Sverige, 2015-12-18 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Aug-Okt 2015 (3 mån)

 • Intäkter 14,4 MSEK (22,7) 
 • Rörelseresultat (EBITDA) -1,3 MSEK (3,1) 
 • Rörelseresultat (EBITA) -1,9 MSEK (1,5)
 • Resultat efter skatt -1,9 MSEK (1,5)
 • Bruttomarginal 34 % (42)

 

Maj-Okt 2015 (6 mån)

 • Intäkter 25,8 MSEK (36,3) 
 • Rörelseresultat (EBITDA) -3,0 MSEK (2,9) 
 • Rörelseresultat (EBITA) -4,4 MSEK (0,2)
 • Resultat efter skatt -4,5 MSEK (0,1)
 • Bruttomarginal 37 % (42) 

 

Händelser under kvartalet 

 • Jays annonserar u-JAYS som utökad modellserie i flera utföranden
 • Jays annonserar en uppdaterad version av storsäljaren a-JAYS Four, med namnet a-JAYS Four+
 • Jays håller årsstämma

 

Händelser efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har annonserats efter kvartalets utgång
   

VD Rune Torbjörnsen kommenterar: 

”Verksamhetsårets andra kvartal har visat en fortsatt stabilitet på vår nordiska hemmamarknad, där samma volymer gått ut som föregående år, trots ändrade inköpsmönster hos distributör och en produktportfölj som ännu inte inkluderar de nya produkterna u-JAYS och a-JAYS Four+. Men samtidigt som det är glädjande att den nordiska marknaden utvecklas väl så ger försäljning i SEK väsentligen lägre marginaler med dagens rådande dollarkurs och givet att Norden utgjorde hela 68 % av kvartalets försäljning samtidigt som dollarförsäljningen var osedvanligt låg så landade bruttomarginalen på endast 34 % (42) för andra kvartalet. Marginalerna väntas dock stärkas framöver med den nya produktportföljen samt med en ökad försäljning i USD."


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se