Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2017

 

Maj-Juli 2017 (3 mån)

 • Intäkter 6,3 MSEK (8,9)  
 • Rörelseresultat (EBITDA) -6,0 MSEK (-3,4)            
 • Rörelseresultat (EBITDA) exklusive extraordinära kostnader -1,5 MSEK (-3,4)
 • Resultat efter skatt -7,1 MSEK (-4,7)*
 • Bruttomarginal 45 % (30)

Händelser under första kvartalet

 • Rune Torbjörnsen avgår som VD och Henrik Andersson utses till ny VD i Jays AB, med start 1 september 2017
 • Jays finansiella ställning stärks genom en riktad emission, från en grupp investerare, om 4 895 953 aktier som tillför bolaget 4 406 358 kr före emissionskostnader
 • Hexatronics grundare investerar i Jays, i en riktad emission om 6 666 670 aktier som tillför bolaget 6 000 003 kr före emissionskostnader
 • Jays styrelseordförande ökar sitt ägande i bolaget, till 5 000 000 aktier                                           

Händelser efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång
   

“Verksamhetsårets första kvartal levererade ett resultat på -7,1 MSEK, vilket är kopplat till låg försäljning i kombination med exraordinära engångskostnader om 4,5 MSEK avseende genomfört VD-byte. Detta borträknat så uppgick nettoresultatet till -2,6 MSEK vilket är en förbättring med 2,1 MSEK mot samma kvartal föregående år, givet en högre bruttomarginal i kombination med lägre kostnader, inte minst på personalsidan. Den rekordlåga försäljningen på 6,3 MSEK för kvartalet kan enklast förklaras genom att bolaget saknat säljkraft internt  och fått förlita sig på distributions partners, vilket är något vi kommer att förändra redan till nästa kvartal.

Jag ser med tillförsikt fram emot att bygga ”JAYS 2.0” tillsammans med mina kunniga medarbetare, en ny kompetent sammansatt styrelse och en ägargrupp som aktivt bidrar till bolagets framtida tillväxt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Tel. +46 (0) 76 199 35 55
Mail: henrik@jaysheadphones.com

 

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 10:02 CET.