Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-11-29 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Augusti-Oktober 2017 (3 mån)

 • Intäkter 8,8 MSEK (10,0)  
 • Rörelseresultat (EBITDA) -4,7 MSEK (-3,5)*          
 • Rörelseresultat (EBITA) -5,6 MSEK (3,5)
 • Resultat efter skatt -5,5 MSEK (-4,8)*
 • Bruttomarginal 19 % (29)*

Maj-Oktober 2017 (6 mån)

 • Intäkter 15,1 MSEK (18,8)  
 • Rörelseresultat (EBITDA) -10,8 MSEK (-7,0)  
 • Rörelseresultat (EBITA) -12,6 MSEK (-9,4)        
 • Resultat efter skatt -12,6 MSEK (-9,5)*
 • Bruttomarginal 30 % (29)

* Kvartalets resultat har påverkats av lagernedskrivningar om 1,2 MSEK samt befarad kundförlust om 1,7 MSEK. Exklusive dessa poster uppgick kvartalets bruttomarginal till 33 %, EBITDA till -1,8 MSEK och nettoresultat till -2,6 MSEK.

Händelser under andra kvartalet

 • Jays lanserar u-JAYS Wireless i Ryssland med M.video
 • Jays tecknar distributionsavtal med RLVNT
 • Jays förstärker sitt kommersiella team med tre säljare
 • Jays årsstämma beslutar om ny styrelse och revisor, valberedning, ny bolagsordning med ny firma och förändrat räkenskapsår, inrättande av incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen

Händelser efter kvartalets utgång

 • Jays tecknar distributionsavtal för Singapore med iFactory Asia
 • Beslut tas om ny strategi och långsiktiga finansiella mål i Jays Group AB
 • Bolagets CFO meddelar sin uppsägning
 • Bolaget presenterar en koncerstrategi baserad på en kombination av stark organisk- samt förvärvsdriven tillväxt med en plan att genomföra 2-4 förvärv per år de kommande åren
 • Bolaget presenterar långsiktiga finansiella mål för den blivande koncernen, med bl.a. 20 % tillväxt, lönsamhet om 10 % EBITDA och soliditet om 30 %.
 • Bolaget presenterar detaljerade finansiella mål för 2018-2020,  med omsättningsmål om 200 MSEK för 2019 och 300 MSEK för 2020 under lönsamhet.

VD Henrik Andersson kommenterar:

“Under min första tid på JAYS Group har jag skapat mig en god bild av nuläget, vidtagit ett flertal åtgärder som kommer att bidra till vår lönsamhet på sikt. På kundsidan har vi på kort tid presenterat ett flertal nya distributionskontrakt som kommer bära frukt under lång tid för bolaget. Vi kommer under 2018 att lansera ett flertal nya produkter i olika prispunkter och med tydligt identifierad målgrupp. Tillsammans med styrelsen har jag jobbat hårt för att lägga grunden till vår koncernstruktur och vi har också börjat arbetet med att utvärdera potentiella förvärvskandidater för JAYS Group AB. Vi ser en stor potential för konsolidering i branschen, och avser att växa kraftigt framöver, både organiskt och förvärvsdrivet. Under förra veckan hade vi glädjen att pressmeddela bolagets högt ställda mål för koncernen för kommande år - att leverera minst 10% EBITDA under perioden 2018-2019 öka omsättningen med 500 procent under lönsamhet, och till och med år 2020 nå en årlig omsättning om minst 300 miljoner kronor”

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mobile: +46 (0) 76 199 35 55
Mail: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl. 15:00 CET