Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport Q3 och bokslutskommuniké Maj-December 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2018-02-28 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Bokslutskommuniké

Förkortat räkenskapsår maj-december 2017*

November-december 2017 (2 mån)

·      Intäkter                                    6,9 MSEK (10,1)  

·      Rörelseresultat (EBITDA)     -3,0 MSEK   (-3,1)         

·      Rörelseresultat (EBITA)        -3,5 MSEK   (-3,7)

·      Resultat efter skatt                -3,5 MSEK   (-3,7)

·      Bruttomarginal                               19 % (29 %)
 

Maj-december 2017 (8 mån)

·      Intäkter                                  22,0 MSEK (29,5)  

·      Rörelseresultat (EBITDA)    -14,1 MSEK (-11,0)  

·      Rörelseresultat (EBITA)      -16,1 MSEK (-13,1)        

·      Resultat efter skatt              -16,1 MSEK (-13,2)

·      Bruttomarginal                               30 % (29 %)

 * Bolaget har lagt om sitt räkenskapsår från maj 2017 - april 2018, till maj - december 2017. Jämförelseperioderna blir 2 månader mot 3 månader för kvartal 3 och ackumulerade värden blir 8 månader för aktuell period att jämföras med 9 månader föregående år.

 Händelser under tredje kvartalet

  • Jays inleder partnerskap med HMV Retail Ltd i Storbritannien.
  • Jays tecknar distributionsavtal för Singapore med iFactory Asia
  • Jays Group lanserar a-Six Wireless.
  • Bolaget presenterar detaljerade finansiella mål för 2018-2020 med omsättningsmål om 200 MSEK för 2019 och 300 MSEK för 2020 under lönsamhet
  • Bolaget presenterar en koncernstrategi baserad på en kombination av stark organisk samt förvärvsdriven tillväxt med en plan att genomföra 2-4 förvärv per år de kommande åren.
  • Bolaget presenterar långsiktiga finansiella mål för den blivande koncernen, med bl.a. 20 % tillväxt, lönsamhet om 10 % EBITDA och soliditet om 30 %.
  • Patrik Mellin lämnar styrelsen och Håkan Larsson tillträder som ny ordförande.
  • Bolagets CFO meddelar sin uppsägning.

Händelser efter kvartalets utgång

  • Bolaget har genomfört en företrädesemission som tecknades till 106 % vilket tillför bolaget 19 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.
  • Leverans till kund av a-Six wireless påbörjas.

VD Henrik Andersson har ordet:

Bolaget har under kvartalet arbetat med att säkerställa att vi är redo för nästa skede enligt tidigare kommunicerad plan. Vårt fokus har varit att öka omsättningshastigheten av lagret för att skapa de bästa förutsättningarna för våra nya lanseringar under 2018. Under verksamhetsåret 2018 kommer vi lansera produkter i kraftigt ökat tempo, med lanseringar varje kvartal, allt för att säkerställa en ökad uppmärksamhet för varumärket JAYS på utvalda nyckelmarknader.

I dagarna har vi mottagit uppdaterade marknadsdata som påvisar att vår nya strategi ligger i linje med vad marknaden efterfrågar genom att produkter med slutkundspriser upp till 1500 kr genererar den största volymen i våra fokusmarknader samt globalt. Marknadsdatan påvisar att de dyrare prissegmenten över 1500 kr endast fungerar för ett fåtal större varumärken. På vår lokala marknad i Sverige förväntas den totala marknaden för hörlurar ligga närmare 2 miljoner enheter per år.

Bolagets arbetar kontinuerligt med att effektivisera organisationen vilket har givit effekt och vi har minskat våra overheadkostnader med 13 % samtidigt som vi ökat takten i bolaget. För att nå våra mål har bolaget också investerat ytterligare i organisationen från och med januari 2018, bland annat har vi anställt ett seniort kommersiellt team som kommer att arbeta nära marknaden för att öka försäljningen.  Vi ser redan nu ett ökat inflöde av nya återförsäljare på nya marknader, bland annat har vi nya affärer i Ryssland till ett värde på 2 MSEK under den sista två månaderna av rapportperioden.

Vi ser att Jays aktie har ett fortsatt starkt förtroende då den nyss avslutade emissionen övertecknades till 106 % och vi välkomnar flera nya ägare som tillsammans med befintliga ägare tillfört bolaget 19 MSEK före emissionskostnader och kvittningar för att vi ska kunna fullfölja vår strategi för tillväxt.

 Vi är nu redo för ett otroligt spännande 2018, välkommen att följa med på resan med nya JAYS 2.0

För mer detaljerad information, vänligen se bifogad kommuniké i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD

Mobile: +46 (0) 76 199 35 55

Mail: henrik@jaysheadphones.com

 

Jays Group AB (Publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB. Denna information är sådan information som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 8:30 CET