Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

NORTHBAZE GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Northbaze Group koncernen samt moderbolaget för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgängligt, antingen via bifogad PDF eller via vår hemsida: https://northbazegroup.com/. Detta inför årsstämman den 26 maj 2021.

Göteborg den 21:a april 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, verkställande direktör
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik.andersson@northbazegroup.com

Om Northbaze Group AB
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.